Privacyverklaring

De door u opgegeven gegevens worden alleen op de LGV site gebruikt. Op geen enkele wijze zullen u gegevens door LGV doorgegeven of verkocht worden aan derden of anderszins aangewend worden voor commerciële doeleinden.